Atenció a menors estrangers no acompanyats – Girona 2019

Durada: 12 hores
Dates:  6, 13 i 20 de juny del 2019
Horari: De 10.00 a 14.00h.
Docents: Violeta Quiroga, David Rodríguez i Albert Parés
Ubicació: La Maret. C/ Sant Roc, 2. 17190 Salt

Inscripció: Tancada.


Continguts del curs:

SESSIÓ 1:

1. Concepte de Menor Migrant No Acompanyat/da i de Jove Migrant No Acompanyat/da
2. Marc teòric
3. Evolució del fenomen: dades sociodemogràfiques
4. Causes de la immigració i decisió d’emigrar
5. Patrons migratoris
6. Arribada i acollida
7. Els i les menors invisibles

SESSIÓ 2: Els circuits d’intervenció.

1. Contextualització dels programes per adolescents i joves migrants en el sistema de protecció català.
2. Els processos d’estudi tècnics i educatius en la intervenció amb el col.lectiu d’adolescents i joves migrants. (circuit, documentació i informes)
3. Estratègies de participació.
4. El desplegament de l’estratègia de país per la intervenció tècnico-jurídico-educativa amb els adolescents i joves migrants.
5. Anàlisi de riscos psicosocials dels professionals

SESSIÓ 3: Marc jurídic i legal.