Imma Bellatriu

Imma Bellatriu La Imma Bellatriu és psicòloga i directora d’un centre ocupacionl i d’una residència per a persones amb discapacitat psíquica i trastorns de conducta.

Té formació en Risoteràpia i ha impartit diversos cursos.

Cursos que imparteix a Forgen:

El dol en un centre residencial

Introducció a la discapacitat i a  l’atenció en salut mental