Com abordar la discapacitat TTEE- 2019

Durada: 20 hores
Dates:  28, 30 de maig; 4, 6 i 13 de juny
Horari: 15.30h a 19.30h
Docent: Núria Tresserras
Ubicació: Gentis Amposta. C/Barcelona, 73

Inscripció: Tancada.


Descripció del curs:

Aquesta formació va dirigida a professionals d’atenció directa a les persones amb Discapacitat intel·lectual. Té com objectiu principal ampliar i actualitzar coneixements en quan al nou concepte, terminologia vigent, possibles patologies associades, diagnosi, atenció centrada a la persona, habilitats i recursos que permetin als professionals desenvolupar la seva tasca del dia a dia.

Programa:

Origen i evolució del concepte de Discapacitat
– Terminologia
– Darreres Classificacions i definicions
– Tipologia

Trastorns de Neurodesenvolupament
– Discapacitat Intel·lectual
– Tn de la Comunicació
– Tn de l’Espectre Autista
– TDHA

Intel·ligència Límit / Funcionament Intel·lectual Límit
– Què és i Característiques generals
– Capacitats Adaptatives i Qualitat de vida

Trastorns Associats a la discapacitat Intel·lectual
– Tn. de l’estat d’ànim
– Tn. Obsessius Compulsiu
– Tn de Personalitat
– Tn Relacionals i Bipolars,….

Eines d’avaluació i diagnosi
Intervenció
– Model Centrat en la Persona
– Suport Conductual Positiu

Habilitats i Rols dels professionals