Com abordar la discapacitat – 2019

Durada: 20 hores
Dates:  11, 13, 14, 15, 21 i 22 de febrer
Horari: 15.30h a 19h
Docent: Núria Tresserras
Ubicació: CET Astres

Inscripció: Tancada


Descripció del curs:

Aquesta formació va dirigida a professionals d’atenció directa a les persones amb Discapacitat intel·lectual. Té com objectiu principal ampliar i actualitzar coneixements en quan al nou concepte, terminologia vigent, possibles patologies associades, diagnosi, atenció centrada a la persona, habilitats i recursos que permetin als professionals desenvolupar la seva tasca del dia a dia.

Programa:

11/2/19 Origen i evolució del concepte de Discapacitat
– Terminologia
– Darreres Classificacions i definicions
– Tipologia

13/2/19 Trastorns de Neurodesenvolupament
– Discapacitat Intel·lectual
– Tn de la Comunicació
– Tn de l’Espectre Autista
– TDHA

14/2/19 Intel·ligència Límit / Funcionament Intel·lectual Límit
– Què és i Característiques generals
– Capacitats Adaptatives i Qualitat de vida

15/2/19 Trastorns Associats a la discapacitat Intel·lectual
– Tn. de l’estat d’ànim
– Tn. Obsessius Compulsiu
– Tn de Personalitat
– Tn Relacionals i Bipolars,….

21/2/19 – Eines d’avaluació i diagnosi
Intervenció
– Model Centrat en la Persona
– Suport Conductual Positiu

22/2/19 Habilitats i Rols dels professionals