Criança terapèutica (Nivell 1) – ED.1

Dades del curs

Dates: 22, 23, 24 i 25 d d’Març de 2021
Horari: De 10:00H a 14:00H
Durada: 16h
Docent: Laura Fariña i María Vergara
Plataforma: Zoom
Matricula: Tancada

Descripció del curs:

Objectiu General:

Facilitar un acostament teòric-pràctic i vivencial al Model de Criança Terapèutica que permeti enfortir la capacitació dels referents en el seu treball educatiu terapèutic amb nens i nenes afectats per experiències traumàtiques en la primera infància.

Objectius específics:

Identificar les competències, habilitats específiques i necessàries de la criança terapèutica per a menors que han patit experiències de maltractaments durant la primera infància.
Proposar un model d’intervenció estructurat entre el cuidador i el nen que afavoreixi el procés de resiliència en el nen/a a través de la relació educatiu-terapèutica.
Acostar metodologia i eines de la criança terapèutica.

Continguts del Curs:

Modulo I. Introducció a la Criança Terapèutica