Criança terapèutica (Nivell 2) – ED.1

Dades del curs

Dates: 27, 28, 29 i 30 de Abril de 2021
Horari: De 10:00H a 14:00H
Durada: 16h
Docent: María Vergara i Elena Rodríguez
Modalitat: Plataforma Zoom
Matricula: Tancada

Descripció del curs:

Amb aquest curs es pretén reforçar les competències ja existents i dotar amb noves habilitats pràctiques i coneixements teòrics que faciliti als educadors i referents millorar els plans de suport i suport als nens/as, focalitzant en el reforç de les claus relacionals necessàries per a establir una criança terapèutica amb els nens/as afectats per trauma primerenc.

Objetiu General:

Proporcionar als referents, coneixements teoric-pràctics per al treball d’intervenció educatiu-terapèutica corresponent a la primera etapa del model en criança terapèutica.

Objectius específics:

 • Donar continuïtat a la formació rebuda en EL Mòdul 1 en matèria de Criança
  terapèutica i aprofundir en els continguts teoricopràctics del segon
  modulo: Model Comprensiu del Sofriment Infantil.
 • Reforçar les competències dels referents per a traduir les conductes
  desregulades dels nens/as i aprendre a llegir-les en el marc dels trastorns
  d’inclinació, les alteracions traumàtiques i els trastorns del desenvolupament.
 • Oferir un espai de coneixement sobre les claus relacionals (tècniques i
  mètodes) per a establir una criança terapèutica amb nens afectats per trauma primerenc.
 • Oferir un espai d’intercanvi, exploració i autocura dels
  professionals implicats en aquests processos.

Continguts del Curs:

Mòdul II. Model Comprensiu del Sofriment Infantil