Criança terapèutica 2 – 2019

Durada: 15 hores
Dates:  4, 5 i 6 de març
Horari: 9.30 a 14.30h
Docent: María Vergara
Ubicació: Centre Cívic de Reus

Inscripció: Tancada


Descripció del curs:

Proporcionar als referents coneixements teòric-pràctics per al treball d’intervenció educativa-terapèutica corresponent a la primera etapa del model en criança terapèutica.

Objectius específics:

  • Donar continuïtat a la formació rebuda el 2017 en matèria de Criança terapèutica i aprofundir en els continguts teòric-pràctics del segon mòdul: Model Comprensiu del Sofriment Infantil.
  • Reforçar les competències dels referents per a descodificar les conductes desregulades dels nens/es i aprendre a llegir-les en el marc dels trastorns d’inclinació, les alteracions traumàtiques i els trastorns del desenvolupament.
  • Oferir un espai de coneixement sobre les claus relacionals (tècniques
    i mètodes) per establir una criança terapèutica amb nens
    afectats per trauma primerenc.
  • Oferir un espai d’intercanvi, exploració i autocura dels professionals implicats en aquests processos.