Criança terapèutica TTEE – 2019

Durada: 15 hores
Dates:  8, 9 i 10 de maig del 2019
Horari: 9.30 a 14.30h
Docent: Laura Fariñas Pagés
Ubicació: Gentis Deltebre

Inscripció: Tancada.


Descripció del curs:

Facilitar un acostament teòric-pràctic i vivencial al Model de Criança Terapèutica que permeti enfortir la capacitació dels referents en el seu treball educatiu-terapèutic amb nens i nenes afectats per experiències traumàtiques en la primera infància.

Objectius específics:

 • Identificar les competències i habilitats específiques i necessàries de la criança terapèutica de per a menors que han sofert experiències de maltractaments durant la primera infància.
 • Proposar un model d’intervenció estructurat entre el cuidador i el nen que afavoreixi el procés de resiliència en el nen/a a través de la relació educativa-terapèutica.
 • Acostar metodologia i eines de la criança terapèutica.

 Continguts del curs:

Mòdul I. Introducció. Bases teòriques i metodologia d’intervenció.

 • La criança de nens/es que han sofert. Què és el realment necessari?
  • Característiques del sistema d’acolliment residencial: components, especificitats i reptes per a la criança en nens traumatitzats.
  • L’impacte de les relacions afectives significatives en el desenvolupament de la resiliència infantil.
 • Model comprensiu del sofriment infantil. Introducció a l’estudi de l’impacte de les experiències traumàtiques en el nen/a.
 • Característiques dels contextos reparadors. L’estratègia relacional en criança terapèutica: consistència, sintonia i afecció.
 • Presentació del Model de Criança Terapèutica: estructura, etapes i objectius per a les intervencions amb els nens/es i adolescents.
 • Autoprotecció. Estratègies i mecanismes de defensa dels professionals que tracten amb el dolor.