Criança terapèutica – 2019

Durada: 15 hores
Dates:  27 i 28 de febrer i 1 de març
Horari: 9.00 a 14.00h
Docent: Laura Fariñas Pagés
Ubicació: La Maret. C/ Sant Roc, 2. 17190 Salt

Inscripció: Tancada. Curs complert.


Descripció del curs:

Facilitar un acostament teòric-pràctic i vivencial al Model de Criança Terapèutica que permeti enfortir la capacitació dels referents en el seu treball educatiu-terapèutic amb nens i nenes afectats per experiències traumàtiques en la primera infància.

Objectius específics:

  • Identificar les competències i habilitats específiques i necessàries de la criança terapèutica de per a menors que han sofert experiències de maltractaments durant la primera infància.
  • Proposar un model d’intervenció estructurat entre el cuidador i el nen que afavoreixi el procés de resiliència en el nen/a a través de la relació educativa-terapèutica.
  • Acostar metodologia i eines de la criança terapèutica.