Criança terapèutica (Nivell 2)

Durada: 16 hores
Dates:  27, 28, 29 i 30 d’Abril de 2021
Horari: De 10h a 14h
Docent: Laura Fariña
Ubicació:Aquesta formació s’impartirà a través de la plataforma ZOOM.

Inscripció: Oberta.


Descripció del curs:

Amb aquest curs es pretén reforçar les competències ja existents i dotar amb noves habilitats pràctiques i coneixements teòrics que faciliti als educadors i referents
millorar els plans de suport i suport als nens/as, focalitzant en el reforç de les
claus relacionals necessàries per a establir una criança terapèutica amb els nens/as afectats per trauma primerenc.

Objetiu General:
Proporcionar als referents, coneixements teoric-pràctics per al treball d’intervenció educatiu-terapèutica corresponent a la primera etapa del model en criança terapèutica.

Objectius específics:

 • Donar continuïtat a la formació rebuda en EL Mòdul 1 en matèria de Criança
  terapèutica i aprofundir en els continguts teoricopràctics del segon
  modulo: Model Comprensiu del Sofriment Infantil.
 • Reforçar les competències dels referents per a traduir les conductes
  desregulades dels nens/as i aprendre a llegir-les en el marc dels trastorns
  d’inclinació, les alteracions traumàtiques i els trastorns del desenvolupament.
 • Oferir un espai de coneixement sobre les claus relacionals (tècniques i
  mètodes) per a establir una criança terapèutica amb nens afectats per trauma primerenc.
 • Oferir un espai d’intercanvi, exploració i autocura dels
  professionals implicats en aquests processos.

 Continguts i organització del curs:

Mòdul II. Model Comprensiu del Sofriment Infantil