Introducció a la criança terapèutica Reus

Durada:    15 hores
Dates:        27 i 28 de juny de 2016
Horari:      8.30h a 16.00h
Docent:      Centre Alén
Ubicació:   Centre Cívic Migjorn (C/Riera de l’Escorial, 24 Reus)

Inscripció: Curs Finalitzat

Consulta llistat d’admesos (actualitzat a 2/06/16)


Descripció del curs:

Aquesta formació va destinada a dotar i treballar procediments tècnics i vivencials en el treball d’acompanyament educatiu i terapèutic d’infants afectats per experiències traumàtiques en la primera infància a través d’un enfocament teòric i pràctic de la criança terapèutica.

Curs recomanat per a:  professionals d’Acció Social, Centres residencials, centres d’acollida, mestres i professors.

Competències:  Comunicació sòciolingüística  /  Gestió de les emocions  /  Responsabilitat  /  Identificació i coneixement del lloc de feina.