Aprofundiment en criança terapèutica

Durada:    15 hores
Dates:        4, 5 i 6 de Maig de 2016
Horari:      de 9h a 14h
Docent:      Centre Alén
Ubicació:   Tortosa

Inscripció: Curs Finalitzat

Consulta llistat de persones admeses (actualitzat 31/3/16)


Descripció del curs:

En aquest curs d’aprofundiment es pretén enfortir la capacitació per al treball d’acompanyament educatiu i terapèutic de nens i nenes afectats per experiències traumàtiques en la primera infància, a través d’un acostament teòric, d’una aproximació a la metodologia i tècniques del model amb dinàmiques vivencials.

Els objectius principals són:

  • Identificar les competències i habilitats específiques i necessàries de la criança terapèutica a menors que han patit experiències de maltractament durant la primera infància,
  • Proposar un model d’intervenció estructurat entre el cuidador/a i el nen/a que afavoreixi el procés de resiliència en el menor a través de la relació educativoterapèutica.
  • Apropar metodologia i eines de la criança terapèutica

Curs recomanat per a:  professionals d’Acció Social, Centres residencials, centres d’acollida, mestres i professors que hagin rebut una formulació introductòria en criança terapèutica.

Competències:  Comunicació sòciolingüística  /  Gestió de les emocions  /  Responsabilitat  /  Identificació i coneixement del lloc de feina.