Cursos Forgen 2016

Els cursos FORGEN ’16 estan dirigits a tots els professionals i personal laboral i s’imparteixen  posant èmfasi a les habilitats, valors i coneixements per enfortir el creixement personal, organitzatiu i professional.

A.- Competències Professionals


B. Cura d’un Mateix


C. Àrea de Planificació i Gestió eficient


D.- Àrea normativa del Lloc de Treball