Pla de formació 2018

Els cursos estan dirigits a tots els professionals i personal laboral i s’imparteixen posant èmfasi a les habilitats, valors i coneixements per enfortir el creixement personal, organitzatiu i professional.

n Cursos previstos. n Cursos amb inscripcions obertes. n Cursos finalitzats.

A. Competències Professionals

B. Àrea de Prevenció de Riscos Laborals

C. Àrea de Planificació i Gestió eficient

D. Àrea d’Elaboració de Projectes

E. Àrea d’Igualtat home-dona

n Cursos previstos. n Cursos amb inscripcions obertes. n Cursos finalitzats.