Pla de formació 2019

A continuació trobareu l’oferta de formacions previstes pel 2019 organitzades per trimestres i territoris.

n Cursos previstos. n Cursos amb inscripcions obertes. n Cursos finalitzats.

Primer trimestre (gener-març)

Barcelona

Girona

Tarragona

Terres de l’Ebre

 • Excel i Word – n
 • PNL 1 – n

Segon trimestre (abril-juny)

Barcelona

 • Formació programa GPS –  n
 • Formació programa Integralia – n
 • Innovació en recursos d’inserció – n
 • Planificació centrada en la persona  – n
 • Pràctiques restauratives – n
 • Prevenció i intervenció en abús sexual / DID i sexualitat – n
 • Relacions empresarials  – n

Girona

 • Atenció a joves immigrants (MENA) – n
 • Estratègies de contenció – n
 • Formació programa GPS  – n
 • Hàbits saludables (CET Astres) – n
 • Planificació centrada en la persona- n
 • Suport conductual positiu  – n

Tarragona

 • Estratègies de contenció – n
 • Planificació centrada en la persona  – n

Terres de l’Ebre

 • Entrevista per competències  – n
 • Fonamentació teòrica (Resiliència, teoria del vincle) – n
 • Innovació en recursos d’inserció- n
 • Pràctiques restauratives  – n

Quart trimestre (setembre-desembre)

Barcelona

 • Criança terapèutica 1 –  n
 • Entrevista per competències – n
 • Mindfulness – n

Girona

 • Entrevista per competències – n
 • Pràctiques restauratives – n

Tarragona

 • Suport conductual positiu – n

Terres de l’Ebre

 • Criança terapèutica 1  – n
 • Mindfulness – n
 • Model intervenció sistèmica – n
 • Suport conductual positiu  – n

 

Online

 • Càpsula del nou reglament de la LOPD –  n
 • Recomanacions per l’ús no sexista en la redacció de textos –  n
 • Seguretat alimentària –  n
 • Sensibilització en igualtat d’oportunitats entre homes i dones –  n

 

Formació en seguretat i salut laboral

 • Formació bàsica en seguretat i salut laboral –  n
 • Ús segur d’equips perillosos –  n
 • Risc biològic –  n
 • Contenció física segura –  n
 • Trastorns músculo-esquelètics –  n
 • Actuació en emergències, extinció d’incendis i primers auxilis  –  n