Pla de formació 2019

A continuació trobareu l’oferta de formacions previstes pel 2019 organitzades per trimestres i territoris.

n Cursos previstos. n Cursos amb inscripcions obertes. n Cursos finalitzats.

Primer trimestre (gener-març)

Barcelona

Girona

Tarragona

Terres de l’Ebre

Segon trimestre (abril-juny)

Barcelona

Girona

Tarragona

Terres de l’Ebre

Quart trimestre (setembre-desembre)

Barcelona

Girona

Tarragona

Terres de l’Ebre

Online

  • Manipulació d’aliments (maig) –  n
  • Càpsula del nou reglament de la LOPD –  n
  • Recomanacions per l’ús no sexista en la redacció de textos –  n
  • Sensibilització en igualtat d’oportunitats entre homes i dones –  n

Formació a demanda

Formació en seguretat i salut laboral

  • Formació bàsica en seguretat i salut laboral –  n
  • Ús segur d’equips perillosos –  n
  • Risc biològic –  n
  • Contenció física segura –  n
  • Trastorns músculo-esquelètics –  n
  • Actuació en emergències, extinció d’incendis i primers auxilis  –  n