Pla de formació 2020

A continuació trobareu l’oferta de formacions previstes pel 2020 organitzades per trimestres i territoris.

n Cursos previstos. n Cursos amb inscripcions obertes. n Cursos finalitzats.

Primer trimestre (gener-març)

Barcelona

Girona

Tarragona i Terres de l’Ebre

Segon trimestre (abril-juny)

Barcelona

Girona

Tarragona i Terres de l’Ebre

Quart trimestre (setembre-desembre)

Barcelona

 • Criança terapèutica nivell 2 – n
 • Gestió emocional i coaching aplicat a la intervenció social – n
 • Ioga / Mindfulness – n

Girona

 • Eines per a la intervenció en persones amb TDA – n
 • Ioga / Mindfulness – n
 • Suport Conductual Positiu – n
 • Taules dinàmiques (RRHH) – n
 • La gestió de persones i situacions difícils – n
 • Pràctiques restauratives – n
 • Excel i Word (RRHH) – n

Tarragona i Terres de l’Ebre

 • Ioga / Mindfulness – n
 • Pràctiques Restauratives (TTE) – n
 • Suport conductual Positiu (TGN)- n
 • PNL nivell 2 – n
 • L’abús sexual en persones amb discapacitat (TTE)  – n

Online

 • Càpsula de gènere + LOPD – n
 • Compliance –  n

Formació en Seguretat i Salut Laboral