Pla de formació 2020

A continuació trobareu l’oferta de formacions previstes pel 2020 organitzades per trimestres i territoris.

n Cursos previstos. n Cursos amb inscripcions obertes. n Cursos finalitzats.

Formacions en streaming per a tots els territoris

Primer trimestre (gener-març)

Barcelona

 • Suport Conductual Positiu nivell 2 – n
 • La gestió de persones i situacions difícils  – n

Girona

 • Criança Terapèutica – n
 • Model Intervenció Sistèmica – n
 • Selecció de personal per competències (RRHH)- n
 • PNL nivell 2 – n
 • Estratègies de Contenció – 1a edició – GIR- n

Tarragona i Terres de l’Ebre

 • Planificació Centrada en la Persona TTE – n
 • La gestió de les persones i situacions difícils TTE – n
 • La gestió de les persones i situacions difícils TGN – n
 • Estratègies de Contenció 1 – TTE – n
 • Estratègies de Contenció 1 – TGN – n

Segon trimestre (abril-juny)

Barcelona

 • Pràctiques restauratives nivell 2 – n
 • Treball del trauma (EMDR)  – n
 • Estratègies de Contenció 1 – BCN – n

Girona

 • Gestió emocional i coaching aplicat a la intervenció social – n
 • Formació bàsica per a professionals d’atenció a PDID  – n
 • Planificació centrada en la persona- n
 • L’abús sexual en persones amb discapacitat  – n
 • Estratègies de Contenció – 2a edició – GIR- n

Tarragona i Terres de l’Ebre

 • Criança terapèutica 1 (TGN)  – n
 • Pràctiques restauratives (TGN)  – n
 • Pràctiques restauratives (TTE)  – n

Quart trimestre (setembre-desembre)

Barcelona

 • Criança terapèutica nivell 2 – n
 • Gestió emocional i coaching aplicat a la intervenció social – n
 • Ioga / Mindfulness – n

Girona

 • Eines per a la intervenció en persones amb TDA – n
 • Ioga / Mindfulness – n
 • Suport Conductual Positiu – n
 • Taules dinàmiques (RRHH) – n
 • La gestió de persones i situacions difícils – n
 • Pràctiques restauratives – n
 • Excel i Word (RRHH) – n

Tarragona i Terres de l’Ebre

 • Ioga / Mindfulness – n
 • Pràctiques Restauratives (TTE) – n
 • Suport conductual Positiu (TGN)- n
 • PNL nivell 2 – n
 • L’abús sexual en persones amb discapacitat (TTE)  – n

Online

 • Càpsula de gènere + LOPD – n
 • Compliance –  n

Formació en Seguretat i Salut Laboral