Darwin: itineraris de desenvolupament competencial

Durada:    10 hores
Dates:        setembre de 2016
Horari:      de 16h a 18h
Docent:      ERAL Grup
Ubicació:   Barcelona

Inscripció: Matrícula tancada


Descripció del curs:

En aquest curs els i les participants practicaran un procés integral de desenvolupament de competències a partir del disseny d’itineraris competencials personalitzats. Des de la identificació de competències i diagnòstic, fins el disseny i l’avaluació dels plans d’acció individual, tot integrat en una metodologia TIC interconnectada amb els recursos laborals i formatius dels territoris.

Curs recomanat per a:  professionals que desenvolupen programes de formació i inserció sòciolaboral amb Darwin.

Competències:  Tractament de la informació i competència digital /  Organització de la pròpia feina /  Identificació i coneixement del lloc de treball