La gestió de les emocions en època d’incertesa

Durada: 15 hores
Dates:  5, 12, 19 i 26 de Maig i 2 de Juny de 2021
Horari: 10.00h a 13.00h
Docent: Jordana Sanjuan
Ubicació: Aquesta formació s’impartirà a través de la plataforma ZOOM.

Inscripció: Oberta.


Descripció del curs:

Una formació que respon a la imperiosa necessitat de donar eines al col·lectiu d’orientadors i orientadores sociolaborals per una millor gestió personal que repercuteixi positivament en la seva intervenció professional.

UN PROGRAMA PER CUIDAR-SE I GAUDIR
Els dos eixos i objectius principals són:

  1. La competència personal, la manera com ens relacionem amb nosaltres mateixos: coneixença d’un mateix, dels propis estats interns, recursos i intuïcions; autoregulació, què implica el control d’aquests estats, impulsos i recursos; i motivació, entesa com les tendències emocionals que guien o faciliten la consecució dels nostres objectius.
  2. La competència social, la manera com ens relacionem amb els demés: empatia, què és la consciència dels sentiments, necessitats i preocupacions dels altres; habilitats socials, com la capacitat d’induir respostes desitjables en els demés.

Metodologia:

• Gestió emocional:
o El camí de l’autoconeixement
o Valors i creences
o Anatomia de l’autoestima: habilitats i qualitats
o Anatomia de la confiança
o PNL
o Què és escoltar? Què és respondre?
o Eines d’ajuda: meditació i mindfulness
• Coaching
o De què parlem quan ens referim al coaching
o Elaboració d’un mapa d’objectius, planificació i acció.
o Com fer el seguiment del mapa d’objectius.