Selecció per competències a l’empresa – Barcelona 2019

Durada: 16 hores
Dates:  26 de novembre i 3, 10 i 17 de desembre del 2019
Horari: De 9.30 a 13.30h.
Docent: Anna Fló
Ubicació: Gentis Vilardell. Carrer Vilardell, 29, Entresòl 2ª / 08014 Barcelona

Inscripció: Curs anul·lat.


Objectius del curs:

1) Conèixer les bases i el procediment d’implementació del model de Selecció per competències a les empreses.

2) Conèixer i entrenar la metodologia de Selecció de persones per competències, per tal de poder assessorar i acompanyar a les empreses en la seva implementació:
– Conèixer i practicar la definició de perfils competencials i ofertes laborals.
– Conèixer i practicar la metodologia de l’Assessment Center a través del disseny de proves i la definició de la mètrica i barems.
– Conèixer i entrenar l’entrevista per competències mitjançant l’experimentació i el disseny.

3) Disposar d’eines i recursos per a assessorar i acompanyar a les empreses en la
Selecció de persones per competències.

Continguts del curs:

SESSIÓ 1.
Punt de partida. El catàleg de serveis a les empreses. Què els oferim actualment? Què se’ls podria oferir?
Per què la Gestió per competències a l’empresa?
El procés de Selecció per competències:
Part 1 (els previs al procés de selecció): Acompanyar a les empreses a definir Perfils Competencials dels llocs de treball.

SESSIÓ 2.
El procés de Selecció per competències:
Continuació Part 1 (els previs al procés de selecció): Acompanyar a les empreses a definir Perfils Competencials dels llocs de treball. El Taller DACUM i l’entrevista.
El procés de Selecció per competències:
Part 2 (la preselecció): Assessorar a les empreses en l’elaboració de l’oferta de feina.

SESSIÓ 3.
El procés de Selecció per competències:
Continuació Part 2 (la preselecció): Assessorar en la fase de reclutament, la recepció de candidatures i la preselecció. Anàlisi del CV per competències.
El procés de Selecció per competències:
Part 3 (la selecció – Assessment Center): Assessorar i acompanyar a les empreses en el disseny i implementació d’un Assessment Center (AC) practicant la definició de la mètrica i els barems de les proves de l’AC.

SESSIÓ 4.
El procés de Selecció per competències:
Part 4 (la selecció – L’entrevista per competències): Assessorar i acompanyar a les empreses en el disseny i implementació de l’entrevista per competències.
La fase de la tria final.