Selecció per competències a l’empresa – RRHH 2020

Durada: 15 hores
Dates:  16, 23 de març i 1 d’abril
Horari: De 10.00 a 15.00h.
Docent: Anna Flo
Ubicació: La Maret. C/ Sant Roc, 2. 17190 Salt

Inscripció: Tancada.


Objectius del curs:

1) Conèixer les bases i el procediment d’implementació del model de Selecció per
competències a l’empresa.

2) Conèixer i entrenar la metodologia de Selecció de persones per competències,
per tal de poder implementar-lo:
? Conèixer i practicar la definició de perfils competencials i ofertes laborals.
? Conèixer i practicar la metodologia de l’Assessment Center a través del
disseny de proves i la definició de la mètrica i barems.
? Conèixer i entrenar l’entrevista per competències mitjançant
l’experimentació i el disseny.

Continguts del curs:

SESSIÓ 1
-Per què la Gestió per competències a l’empresa?
-El procés de Selecció per competències:
Part 1 (els previs al procés de selecció):
? Aprendre a definir Perfils Competencials dels llocs de treball. El Taller
DACUM i l’entrevista
? Pràctica: Taller DACUM per definir funcions, tasques i competències
d’un perfil professional

SESSIÓ 2.
-El procés de Selecció per competències:

Part 2 (la preselecció):
? L’elaboració de l’oferta de feina per competències
? La fase de reclutament, la recepció de candidatures i la preselecció
? Pràctica: Anàlisi del CV per competències

Part 3 (la selecció – Assessment Center):
? Què és un Assessment Center (AC). El disseny i la implementació d’un AC
? Pràctica: experimentació en primera persona d’una prova d’AC
? Pràctica: inici del disseny de tres proves (role playing, dinàmica grupal i
qüestionari amb situacions crítiques)

SESSIÓ 3.
-El procés de Selecció per competències:
Continuació Part 3 (la selecció – Assessment Center):
? Finalització del disseny de les proves, posada en comú i valoració

Part 4 (la selecció – L’entrevista per competències):
*El disseny i la implementació de l’entrevista per competències
*Pràctica: disseny d’una entrevista per competències

-La fase de la tria final