Estratègies de contenció – TTE – 2019

Durada: 16 hores
Dates:  7, 18, 25 i 30 d’octubre
Horari: 10.00 a 14.00h
Docent: Drecera
Ubicació: Gentis Amposta. C/Barcelona, 73 

Inscripció: Tancada.


Descripció del curs:

El curs pretén facilitar estratègies de contenció emocional als professionals que es troben davant de situacions de crisi amb els usuaris que atenem. L’orientació de la formació és preventiva per tal d’aplicar contenció física 0. Es farà un repàs exhaustiu de com aplicar una contenció física adequada identificant les situacions que prèviament la requereixin.

Vers la Contenció emocional:

  • Aplicar tècniques que permetin mantenir al distància emocional suficient per a dur a terme la feina de forma objectiva i amb les mínimes repercussions personals;
  • Identificar els indicadors propis emocionals que intervenen en l’estrès, el desgast professional i el dany psicològic en l’atenció als menors;
  • Identificar i reconduir els senyals aliens que poden desembocar en situacions de conflicte: lideratges dins el grup, elements distorsionadors, barreres en la comunicació, espais no dirigits, etc.
  • Capacitar al professional amb discursos efectius que afavoreixin la contenció emocional en situacions complicades;

Vers la Contenció física:

  • Donar eines per prevenir els riscos laborals que tenen relació amb el benestar físic dels professionals;
  • Detectar i evitar les situacions en què es pugui manifestar una conducta agitada o violenta;
  • Capacitar al professional amb estratègies efectives per controlar les situacions d’agitació o violència.


Curs recomanat per a:
  Professionals de l’Acció Social amb especial èmfasi als educadors i educadores socials, centres residencials, centres d’acollida, mestres i professors.