Excel Nivell Mig

Durada:    14 hores
Dates:        dilluns, del 30 de maig a l’11 de juliol
Horari:      de 16h a 18h
Docent:      Lluís Casanovas
Ubicació:   La Maret (Salt)

Inscripció: Curs Finalitzat

Consulta llistat de persones admeses (actualitzat 20/5/16)


Descripció del curs:

El curs d’excel nivell mig, és un curs per consolidar les funcions bàsiques del prorgamari excel i perfeccionar aquelles eines que us poden ser útils en el dia a dia de la vostra feina: funcions, gràfiques, automatització dades,…

Curs recomanat per a:  professionals d’oficines i usuaris/es que gestionin bases de dades i hagin d’explotar-les per donar respostes complexes.

Competències:  Tractament de la informació i competència digital /  Organització de la pròpia feina