Qui som

Plataforma Educativa és un grup d‘organitzacions de l’economia social que actuen complementàriament i col·laborativament sota el lideratge de la Fundació Plataforma Educativa, per tal d’optimitzar els recursos, aprofitar l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de vida de les persones amb menys recursos i/o en situació de risc.
Grup d'entitats d'Economia Social Plataforma Educativa

La Fundació Gentis forma part del grup d’entitats socials Plataforma Educativa i és la que gestiona les accions formatives.
La nostra activitat es concentra en oferir serveis especialitzats per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social des de l’acció comunitària, la formació, el mentoratge, el suport familiar i la intervenció terapèutica.