Gestió emocional en època d’incertesa

Dades del curs

Dates: 5, 12, 19 i 26 Maig i 2 de Juny de 2021
Horari: De 10:00H a 13:00H
Durada: 15h
Docent: Jordana Sanjuan
Modalitat: Plataforma Zoom
Matricula: Tancada

Descripció del curs:

CLAU
Una formació que respon a l’actual necessitat de donar eines als
professionals per una millor gestió personal que ajudi a afrontar l’època
d’incertesa que vivim i repercutir d’aquesta manera en la seva millor
pràctica a la feina.

UN PROGRAMA PER CUIDAR-SE I ENFORTIR-SE
Els eixos i objectius principals són:

Anàlisi de la situació viscuda durant l’últim any de crisi sanitària i
l’impacte que ha ocasionat a la pràctica professional. Aquest anàlisi es
farà des del marc del concepte personal que cada professional té del
que significa el canvi i la incertesa i com afecta la seva persona i
la seva tasca professional.

Reflexió sobre les pròpies competències personals , davant aquesta
situació. En primer lloc, la manera com ens relacionem amb nosaltres
mateixos: coneixença d’un mateix, dels propis estats interns, recursos
i intuïcions; autoregulació, que implica el control d’aquests estats,
impulsos i recursos; i motivació, entesa com les tendències emocionals
que guien o faciliten la consecució dels nostres objectius. I en segon
lloc la manera com ens relacionem amb els demés: empatia, que és la
consciència dels sentiments, necessitats i preocupacions dels altres;
habilitats socials, com la capacitat d’induir respostes desitjables en els
demés.

Eines per afrontar els canvis i la incertesa.

Habilitats necessàries i estratègies davant els nous reptes de futur.