Habilitats personals i socials pel dia a dia: la gestió emocional

Durada:    16 hores
Dates:        divendres, 30 de setembre i els divendres 7, 14 i 21 d’octubre de 2016
Horari:      de 16h a 20h
Docent:      GREC – Pilar Cases
Ubicació:   Barcelona

Inscripció: Matrícula tancada


Descripció del curs:

L’estil personal d’interacció és un recurs privilegiat en la intervenció educativa que es pot aprendre o millorar. Aquest curs pretén ser un entrenament de l’assertivitat com a actitud en les relacions del nostre dia a dia laboral.

  • Pel que fa a la dimensió cognitiva o de pensament, ajudant a identificar i contrarrestar idees irracionals sobre les relacions socials i a construir un sistema de pensament assertiu;
  • Pel que fa a la dimensió emocional, ajudant a reconèixer i gestionar les pròpies emocions a través d’estratègies d’autocontrol emocional.
  • Pel que fa a la dimensió del comportament, donar eines als i les participants per a comunicar-se d’una manera socialment efectiva a través del desenvolupament d’una bateria de les habilitats socials.

 

Curs recomanat per a:  qualsevol persona que vulgui incrementar la seva capacitat de comunicació i de reconeixements de les seves emocions o les dels seus usuaris, així com incrementar els seus recursos en l’àmbit personal, relacional i professional.

Competències:  Adaptabilitat  /  Disposició a l’aprenentatge  /  Identificació i coneixement del lloc de treball  /  Gestió de les emocions.