Humor i estratègies d’atenció a adolescents

Dades del curs

Dates: 14, 16, 21 i 23 de setembre de 2021
Horari: De 09:30H a 12:30H
Durada: 12H
Docent: Fran Rojas
Plataforma: Plataforma Zoom
Matricula: Oberta

Descripció del curs:

Objetiu General:

• Reflexionar sobre la nostra idea dels adolescents i joves
• Identificar els aspectes crítics de l’acció tutorial en l’acompanyament d’adolescents joves
• Adquirir un repertori d’estratègies per incorporar el sentit de l’humor al lloc de treball, de tal forma que repercuteixi en una disminució de l’estrés i una millora de l’acció tutorial i del clima de treball.

Continguts del Curs:

• Aportacions de la neurociència sobre l’adolescència i la joventut. • Elements clau en l’acció tutorial amb joves
• Dimensions del sentit de l’humor
• L’optimisme com a via per a la resolució de problemes
• El sistema immune psicològic
• La responsabilitat en positiu
• Entrenament de tècniques per incorporar el sentit de l’humor en diferents situacions