Igualtat de Gènere: elaboració de projectes (Girona)

Durada:     10 hores
Dates:        10 i 27 de novembre de 2017
Horari:      de 9h a 14h
Docent:      Carmen Mañas
Ubicació:   Oficines Garrotxa (Girona)

Inscripció: Matrícula oberta


Objectius:

  • Conèixer què és la perspectiva de gènere.
  • Identificar com incorporar elements de la perspectiva de gènere en els projectes.

Continguts:

  • Desigualtats de gènere.
  • Normativa aplicable.
  • Accions positives i mainstreaming de gènere.
  • Perspectiva de gènere en els projectes: disseny, seguiment i avaluació. Indicadors.
  • Violència de gènere. Assetjament sexual i per raó de sexe.

Curs recomanat per a:

Competències: