Innovació en recursos d’inserció – TGN i TTEE 2019

Durada: 15 hores
Dates:  27 de juny, 1 i 10 de juliol del 2019
Horari: De 9.30 a 14.30h.
Docent: Iván Lara
Ubicació: Gentis Tarragona. C/ Sant Francesc, 8, Baixos. 43003 Tarragona

Inscripció: Tancada.


Descripció del curs:

Aquesta formació respon a la millora de l’ús de les noves tecnologies, audiovisuals i xarxes socials per part del personal tècnic d’orientació i inserció laboral.

Podem realitzar un acompanyament tutorial durant l’orientació, formació i inserció sociolaboral amb eines 3.0? Gràcies a xarxes socials com Instagram, Facebook, Twitter i Whatsapp, ens valen per a poder realitzar de forma més pròxima a les persones demandants d’ocupació des d’un pla de millora, avaluar una formació professional i preparar una autocandidatura per a unes pràctiques o una entrevista de treball.

Avui, el desenvolupament econòmic i social d’un territori passa per la millora de l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses. Per tant, els i les professionals que acompanyen a les persones i empreses necessiten disposar d’aquells models i eines que responguin als nous reptes del futur amb més garanties d’èxit i amb la incorporació de noves formes 3.0 de comunicar amb l’empresa.

Objectius del curs:

Objectiu General
• Conèixer les noves eines 3.0 en processos d’acompanyament a la inserció sociolaboral.

Objectius específics:
• Conèixer les diferents tècniques de difusió a través de xarxes socials per a donar a conèixer els diferents projectes del territori.
• Identificar, Entrenar i Transferir competències transversals a través de dinàmiques 3.0.
• Conèixer i practicar la tècnica del videocurriculum per competències a través de stories d’Instagram (vídeos curts en xarxes socials).
• Conèixer eines 3.0 per a realitzar intermediació amb les empreses