Intel·ligència emocional per a oficials del CET

Durada:    16 hores
Dates:        8, 15, 22 i 29 de novembre i 13 de desembre de 2017
Horari:      de 15:30h a 19:30h
Docent:      Pilar Cases
Ubicació:   CET Astres Girona
Inscripció: Matrícula oberta


 

Descripció del curs:

Curs recomanat per a:  Oficials CET

Competències:  Autonomia i iniciativa / Identificació i coneixement del lloc de treball  / Responsabilitat  /  Gestió de les emocions