Introducció a la criança terapèutica Girona

Durada:    15 hores
Dates:        27, 28 i 29 de setembre de 2017
Horari:      14:30h a 19:30h
Docent:      Centro Alén
Ubicació:   La Maret (Salt)

Inscripció: Matrícula oberta

Llistat de persones admeses (properament)


Descripció del curs: Aquesta formació va destinada a dotar i treballar procediments tècnics i vivencials en el treball d’acompanyament educatiu i terapèutic d’infants afectats per experiències traumàtiques en la primera infància a través d’un enfocament teòric i pràctic de la criança terapèutica.

Curs recomanat per a:  professionals d’Acció Social, Centres residencials, centres d’acollida, mestres i professors.

Competències:  Comunicació sòciolingüística  /  Gestió de les emocions  /  Responsabilitat  /  Identificació i coneixement del lloc de feina.