Introducció a l’Orientació i Intervenció Sistèmica (Barcelona)

Durada:    12 hores
Dates:        divendres, 21 i 28 de juliol 2017
Horari:      de 9:00h a 15:00h
Docent:     Marta Ayuso
Ubicació:   c/Salvador Espriu n 85

Inscripció: Matrícula tancada


Descripció del curs:
El curs fa un repàs de la xarxa interaccional de l’individu (context) i les dinàmiques i influències que en formen part. El context més significatiu és la família, la qual s’entén com un sistema, punt de partida d’aquesta formació.
L’abordatge sistèmic-relacional és doncs una modalitat d’intervenció que té en compte i intervé en el context on apareixen els conflictes. La seva pràctica abasta la psicopatologia i els conflictes de relació tant en l’individu, parella i família, com en les organitzacions, institucions, empreses, processos de separació i divorci i en les dificultats pròpies del medi formatiu-escolar, laboral i/o sòciocultural.
En aquest curs s’oferiran algunes pautes i estratègies per a dissenyar i aplicar l’orientació i intervenció sistèmica en l’acció educativa dels i les professionals.

Objectius del curs:
– Realitzar una lectura dels casos del lloc de treball des del model relacional sistèmic.
– Reflexionar i aplicar intervencions sistèmiques en l’acció educativa dels professionals.

Continguts:
– Introducció al model relacional-sistèmic:
– Què és la teràpia sistèmica?
– Axiomes de la comunicació humana
– Conceptes: Genograma; neutralitat/circularitat; funcions del símptoma; Simetria/complementarietat;  Isomorfismes; Estructura familiar; Cicle vital; Treball amb hipòtesis; Diferents escoles sistèmiques; Intervencions terapèutiques.

Metodologia:  El curs intercalarà dues parts: una de teòrica on s’explicaran els continguts i es donarà material de lectura i l’altra de supervisió de casos que els i les participants aportin dels seus llocs de treball.

Curs recomanat per a:  Professionals de l’Acció Social, centres residencials, centres d’acollida, mestres i professors.

Competències:  Disposició a l’aprenentatge  /  Identificació i coneixement del lloc de treball  /  Gestió de les emocions