Introducció a la criança terapèutica Barcelona

Durada:    15 hores
Dates:        12, 13 i 14 de juliol de de 2017
Horari:      15h a 20h
Docent:      Centro Alén
Ubicació:   C/Salvador Espriu n 85 Barcelona

Inscripció: Matrícula tancada


Descripció del curs: Aquesta formació va destinada a dotar i treballar procediments tècnics i vivencials en el treball d’acompanyament educatiu i terapèutic d’infants afectats per experiències traumàtiques en la primera infància a través d’un enfocament teòric i pràctic de la criança terapèutica.

Curs recomanat per a:  professionals d’Acció Social, Centres residencials, centres d’acollida, mestres i professors.

Competències:  Comunicació sòciolingüística  /  Gestió de les emocions  /  Responsabilitat  /  Identificació i coneixement del lloc de feina.