Manipulació d’aliments

Durada:    10 hores
Dates:        últim trimestre de l’any
Horari:      Modalitat en línia
Docent:      Prevint
Ubicació:   Girona

Inscripció: Matrícula tancada


Descripció del curs:

Aquest curs pretén aconseguir que la persona adquireixi una correcta educació sanitària i uns hàbits d’higiene adequats pel que fa a la manipulació dels aliments, així com conscienciar als assistents de la importància de fomentar la salut del consumidor. Es considera manipulador d’aliments a totes aquelles persones que, per la seva activitat, tenen contacte directe amb els aliments en la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.


Curs recomanat per a:
  Totes aquelles persones que per raó de la seva activitat laboral tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.

Competències:  Identificació i coneixement del lloc de treball  /  Organització de la pròpia feina  /  Responsabilitat