Mediació i resolució de conflictes

Durada:    12 hores
Dates:        14, 21  i 28 de novembre de 2016
Horari:      15h a 19h
Docent:      GREC – Carol Mallo
Ubicació:   Barcelona

Inscripció: Matrícula tancada


Descripció del curs:

Els conflictes existeixen i estarem d’acord que, en un moment o altre, són inevitables en les relacions interpersonals i socials però això no vol dir que hagin de conduir, inevitablement, a enfrontaments irreconciliables i/o a violència, sinó que és tan important aprendre a prevenir-los com a saber-los gestionar de forma exitosa, convertint-los en una ocasió de creixement personal i grupal aportant valors positius per a tots els implicats.

Per això és important que les persones aprenguem a gestionar les diferències i les discrepàncies si volem superar de manera positiva i satisfactòria els innumerables conflictes que ens trobarem al llarg de la nostra vida. En aquest sentit, ens pot ser molt útil disposar de recursos i tècniques en mediació i en comunicació no violenta, i que coneguem sistemes alternatius que permetin aquesta gestió de les desavinences i conflictes que apareixen en la convivència diària de forma pacífica, dialogada, col·laborativa i ràpida.
La mediació constitueix una eina potent per a la gestió positiva i consensuada dels conflictes on, un tercer neutral i imparcial (persona mediadora) ajuda a les parts implicades a trobar i assolir per elles mateixes acors mútuament favorables i satisfactoris, preservant alhora la futura relació personal entre elles. A més d’això, la cultura de la mediació transmet i fomenta tota mena de valors, actituds i bones pràctiques que reforcen el respecte mutu, de les diferències, l’acceptació de punts de vista diferetns, l’empatia, la col·laboració per busca solucions que satisfacin els diversos interessos i necessitats de tots.

Els objectius principals del curs són:

  • Aprendre els principals conceptes i teories sobre el conflicte i la disciplina de la resolució de conflictes;
  • Desenvolupar habilitats comunicatives no violentes;
  • Conèixer i aplicar la metodologia i les principals tècniques de la mediació i de la negociació col·laborativa;
  • Sensibilitzar cap a la pràctica d’alternatives positives i no violentes de gestió dels conflictes interpersonals;
  • Desenvolupar valors i actituds que fomentin la concepció positiva del conflicte de cara a construir relacions sanes i satisfactòries.

 

Curs recomanat per a:  professionals que vulguin adquirir recursos i tècniques en mediació com a negociació col·laborativa de cara a resoldre de manera pacífica, dialogada i consensuada els seus conflictes interpersonals a la feina, però transferible a altres àrees.

Competències:  Adaptabilitat  /  Comunicació sòciolingüística