Mindfulness – Barcelona 2019

Durada: 20 hores
Dates:  14, 16, 21, 23, 28 i 30 d’octubre i els 4 i 6 de novembre.
Horari: 9.00h a 11.30h
Docent: Aleix de Gispert
Ubicació: Gentis Vilardell. C/ Vilardell, 29, Entresòl 2ª / 08014 Barcelona

Inscripció: Tancada.


Descripció del curs:

SESSIÓ PRIMERA
Tècniques de relaxació i meditació guiada (body scan o exploració corporal), què és Mindfulness?, com practicar la consciència plena i sortir del “pilot automàtic”, aprendre a controlar la qualitat dels pensaments de la ment, diàlegs sobre l’experiència i pla de pràctica per a la setmana.

SESSIÓ SEGONA
Percepció i realitat; desenvolupament de la capacitat d’enfrontament a diferents moments i situacions de la vida, descobriment de la Intenció-Atenció-Actitud, provar l’atenció al moment present sense jutjar ni reaccionar, tècniques per estar en “la teva experiència” (jo narratiu – jo experiencial), anàlisi dels cicles reactius, com evitar estats rumiatius, pla setmanal de pràctica

SESSIÓ TERCERA
Reconèixer els símptomes d’estrès i així reduir els seus efectes, incorporar l’auto-regulació emocional i atenció a les emocions, comprenent les emocions primàries (bàsiques) i secundàries, exercicis conscients de ioga i tai-txi, meditació d’atenció a la respiració i pla de treball setmanal.

SESSIÓ QUARTA
L’estrès, desenvolupament de les habilitats de Mindfulness per a incorporar-les i utilitzar-les eficaçment en la vida diària, identificar i reconèixer els símptomes i orígens de l’estrès per poder reduir els seus efectes, atenció moment a moment per recuperar-nos més ràpidament de l’estrès i el malestar, identificació de esdeveniments desagradables en ment-cos i les reaccions a l’estrès, meditació guiada “atenció a la respiració” i exercicis conscients de ioga i tai-txi.

SESSIÓ CINQUENA
Respondre a l’estrès i conrear la resiliència; aprendrem a desenvolupar-nos adequadament en situacions complexes i amb càrrega emocional triant la resposta més adequada a les situacions (aprenent a triar), conrear les habilitats apreses i desenvolupar la capacitat d’implantar les tècniques de mindfulness en el dia a dia, exercicis per a la identificació de estressors i reaccions, exercicis pràctics per donar respostes més encertades a l’estrès, estratègies d’afrontament a l’estrès, ansietat i malestar.

SESSIÓ SISENA
Comunicació amb mindfulness; els diferents estils de la comunicació interpersonal i els seus efectes, escolta empàtica, l’atenció moment a moment en la comunicació efectiva i assertiva, practica de consciència plena i meditació guiada. Atenció als moments agradables i desagradables, Exercicis de comunicació efectiva.

SESSIÓ SETENA
Cuidar-se plenament i gestió del temps; meditació metta (bondat i amabilitat), els lladres del temps, meditació guiada (bondat), exercicis per a la identificació i gestió dels lladres del temps.

SESSIÓ VUITENA
Integrant mindfulness a la vida diària; les diferents formes de traslladar aquesta visió a la nostra vida diària i al nostre treball com una facilitadora manera de viure, practicarem meditació guiada d’exploració del cos, com seguir incorporant mindfulness en la nostra vida quotidiana i com seguir aprenent.

Objectius del curs:

  • ENTENDRE COM MINDFULNESS ENS AJUDA A REGULAR L´ESTRÈS I A SORTIR DEL PILOT AUTOMÀTIC
  • EXPLORAR I ENTENDRE LA RESPIRACIÓ DIAFRAGMÀTICA COM A EINA PER A LA REGULACIÓ DE L´ESTRÈS
  • FER CONSCIENTS ELS NOSTRES ESTRESSORS I APRENDRE A GESTIONAR-LOS D´UNA MILLOR MANERA
  • AGAFAR EXPERIÈNCIA EN LA PRÀCTICA DE MEDITACIÓ FORMAL (ASSEGUTS O ESTIRATS) I LA MEDITACIÓ INFORMAL (QUAN ESTEM ACTIUS)
  • APRENDRE A PARAR I RESPIRAR EN EL DIA A DIA (MICROPAUSES A LA FEINA)
  • EL CULTIU DE L´ACCEPTACIÓ COM A BASE DEL CANVI INTERN
  • ELS MOVIMENTS CONSCIENTS COM UNA EINA PER RELENTITZAR ELS PENSAMENTS
  • APRENDRE A PENSAR EN COMPTES DE “SER PENSAT”
  • COMUNICACIÓ EFICAÇ: UNA EINA PER OBRIR-TE ALS ALTRES