Model Intervenció Sistèmica- 2019

Durada: 15 hores
Dates:  7, 14 i 28 de març
Horari: 10.00h a 15.00h
Docent: Sergi Andreu Gelabert i Inés Ricote Muñoz
Ubicació: La Maret. C/ Sant Roc, 2. 17190 Salt

Inscripció: Tancada.


Descripció del curs:

Introducció al model Relacional-Sistèmic per facilitar que l’equip de professionals pugui fer una primera aproximació a conceptes bàsics, per entendre les dificultats dels menors en el seu desenvolupament , que són adaptatives a la seva situació familiar i sòcio-cultural, i així poder intuir intervencions que siguin coherents amb els recursos de la família i el seu sistema ecològic de referència.

Metodologia:

A través d’exposició teòrica, de simulades i de vídeo-gravacions s’introdueixen els principals conceptes teòrics del model relacional-sistèmic, així com les seves aplicacions. S’intenta que aquest material sigui el més vivencial possible, proper als alumnes ja sigui perquè presentin casos propis o perquè s’impliquin emocionalment en les activitats del curs.

Es proporciona material de lectura perquè els alumnes puguin fer un repàs dels conceptes treballats. És necessari que els alumnes es comprometin a llegir dues hores a la setmana. Les lectures es comparteixen en grup per tal d’aprofundir sobre la seva adequació al treball quotidià del professional.

Els alumnes s’han de comprometre a assistir a totes las sessions del curs “Introducció al treball amb famílies des de el modelo Relacional–Sistèmic” ja que els temes i exercicis tenen una continuïtat entre elles.

Temari:

  • La família com sistema

Estructura
Procés
Dinàmica
Tipologia de famílies

  • Exploració de la família

Entrevista
Elaboració de Genogrames
Elaboració d’Hipòtesis

  • Principis bàsics de intervencions amb la família

Aliança terapèutica
Treball amb la xarxa professional
Convocatòria
Tècniques d’intervenció

  • Tècniques específiques per treballar la parentalitat

Circulo de seguretat
Coparentalitat
“Interaction Guidance”