Model d’Intervenció Sistèmica – 2020

Durada: 15 hores
Dates:  4, 11, 18, 25 de juny i 2 de juliol
Horari: 10.00h a 13.00h
Docent: Sergi Andreu Gelabert i Inés Ricote Muñoz
Ubicació: Aquesta formació s’impartirà a través de la plataforma ZOOM

Inscripció: Oberta.


Descripció del curs:

Introducció al model Relacional-Sistèmic per facilitar que l’equip de professionals pugui fer una primera aproximació a conceptes bàsics, per entendre les dificultats dels menors en el seu desenvolupament, que són adaptatives a la seva situació familiar i sòcio-cultural, i així poder intuir intervencions que siguin coherents amb els recursos de la família i el seu sistema ecològic de referència.

Metodologia:

A través d’exposició teòrica, de simulades i de vídeo-gravacions s’introdueixen els principals conceptes teòrics del model relacional-sistèmic, així com les seves aplicacions. S’intenta que aquest material sigui el més vivencial possible, proper als alumnes ja sigui perquè presentin casos propis o perquè s’impliquin emocionalment en les activitats del curs.

Es proporciona material de lectura perquè els alumnes puguin fer un repàs dels conceptes treballats. És necessari que els alumnes es comprometin a llegir dues hores a la setmana. Les lectures es comparteixen en grup per tal d’aprofundir sobre la seva adequació al treball quotidià del professional.

Els alumnes s’han de comprometre a assistir a totes las sessions del curs “Introducció al treball amb famílies des de el modelo Relacional–Sistèmic” ja que els temes i exercicis tenen una continuïtat entre elles.

Temari:

  • La família com sistema

Estructura
Procés
Dinàmica
Tipologia de famílies

  • Exploració de la família

Entrevista
Elaboració de Genogrames
Elaboració d’Hipòtesis

  • Principis bàsics de intervencions amb la família

Aliança terapèutica
Treball amb la xarxa professional
Convocatòria
Tècniques d’intervenció

  • Tècniques específiques per treballar la parentalitat

Circulo de seguretat
Coparentalitat
“Interaction Guidance”

 

Els docents:

SERGI ANDREU GELABERT: Psicòleg clínic. Diplomat en Treball Social i habilitat com a Educador Social. Psicoterapeuta relacional acreditat per la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Membre de l’equip del CTRFT i responsable de les àrees d’infant i família del mateix.

Des de 1998 fins a l’actualitat ha treballat en equips de Serveis Socials d’Atenció Social Primària i en diversos Serveis Socials Especialitzats, desenvolupant bona part de la seva tasca professional en la atenció a infants i les seves famílies. Des de setembre de 2010 fins a octubre de 2018 forma part de l’equip del Centre de Diagnòstic i Atenció Precoç del Baix Camp Nord i Priorat, exercint com a psicoterapeuta.

INÉS RICOTE MUÑOZ: Psicòloga. Terapeuta familiar formada en el Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona. Facilitadora oficial del protocol COS-Parenting per Circle of Security International a Nuevo México (USA). Actualment treballa en diferents programes d’abordatge familiar i al Servei Tècnic Punt de Trobada Camp de Tarragona. Membre de l’equip del CTRFT.