Planificació Centrada en la Persona – grup 1 – 2020

Durada: 15 hores
Dates:  3, 8, 22, 29 de juny i 1 de juliol del 2020
Horari: De 10.00 a 13.00h.
Docent: Núria Ambròs
Ubicació: Aquesta formació es portarà a terme a través de la plataforma ZOOM

Inscripció: Oberta.


Objectius del curs:

Generar coneixements bàsics sobre les Pràctiques Centrades en la Persona i les seves implicacions a nivell individual,  de servei i comunitari.

Objectius específics:

 • Promoure la  participació.
  • Afavorir actituds que generin escolta i diàleg.
  • Generar reflexió i aprenentatge compartit sobre conceptes com personalització, participació,
  desinstitucionalització i els estils de suports.
  • Comprendre la diferència entre serveis assistencials i serveis centrats en la persona.
  • Conèixer els principis i indicadors claus de les pràctiques centrades en la persona.
  • Adquirir habilitats bàsiques, eines i recursos per a donar suport a persones des de les pràctiques centrades en la persona.
  • Generar aprenentatges d’aplicació pràctica immediata que contribueixin a l’acompliment en el rol de suport centrat en la persona.
  • Comprendre la posada en pràctica de l’enfoc centrat en la persona en contextos comunitaris.

Objectius operatius:

 • Autoavaluar el nostre servei en referència als indicadors d’un servei centrat en la persona.
  • Realitzar una pràctica d’escolta generativa.
  • Crear un perfil personal d’una pàgina a partir del treball de diferents eines de pensament centrat en la persona.
  • Realitzar un exercici de reputació positiva.
  • Realitzar una pràctica de reflexió sobre relacions personals.
  • Elaborar un pla, a través de la identificació de preferències, necessitats i oportunitats.
  • Treballar una eina per avaluar com els serveis estan responent a les necessitats de les persones en la seva vida en comunitat.

Continguts

Tema 1.

 • Conceptualització de les pràctiques centrades en la persona.
 • Canvis de paradigma: models passats i actuals.
 • Principis claus i indicadors de les pràctiques centrades en la persona.
 • Autoavaluació del nostre servei.

Tema 2.

 • Planificació centrada en la persona assegurant la participació de cada persona.
 • Escolta activa i indagació amb la persona.
 • Eines de personalització.
 • Els perfils personals com a eines de síntesi.
 • Planificació vinculada a resultats, suports i oportunitats.

Tema 3.

 • La comunitat com a escenari de vida
 • Què són comunitats inclusives
 • Model de ciutadania.
 • Sentit de pertinència.