Planificació estratègica d’entitats público-privades – Girona 2019

Durada: 5 hores
Dates:  9 d’abril i 17 de setembre del 2019
Horari: De 10.30 a 13.00h.
Docent: Miquel Lasheras
Ubicació: La Maret. C/ Sant Roc, 2. 17190 Salt

Inscripció: Tancada.


Programa:

Programa sessió 1 (9/4/19):

  • Plantejament teòric de l’estratègia: missió , visió i valors de l’Ateneu i el seu desenvolupament a 4 anys vista.
  • Creació de grups de treball integrats per les entitats membres per al treball conjunt dels següents objectius que s’han de desglossar en accions concretes:
    • Grup 1: SOSTENIBILITAT DE L’ATENEU (dividit en àrea econòmica: amb quin finançament i de qui i jurídica: possible forma jurídica a adoptar: cooperativa de segon grau? Ute?)
    • Grup 2: AUGMENT DEL PERFIL DE L‘ATENEU COM A REFERENT DE L’ESS a terres gironines
    • Grup 3: ALIANCES: ENFORTIMENT DE VINCLES AMB UDG , AAPP, CAMBRES DE COMERÇ, ENTITATS DE L‘ECONOMIA SOCIAL….

Programa sessió 2 (17/9/19):

  • Tancament de l’estratègia i presentació d’objectius i accions a desenvolupar per part de cadascun dels grups de treball i validació conjunta dels mateixos.
  • Conclusions