PNL 1 – 2019

Durada: 16 hores
Dates:  12, 14, 19 i 21 de març
Horari: 10 a 14h.
Docent: Francesc Sedó
Ubicació: Gentis Amposta. C/Barcelona, 73 

Inscripció: Tancada. Curs complert.


Objectius:

• Aprendre a identificar els processos de pensament i comunicació propis i dels altres.
• Identificar els diversos sistemes representatius de recollida d’informació i la seva aplicació amb la relació amb l’entorn.
• Reflexionar sobre les creences i cercar eines per a que les creences limitants entrin en crisi.
• Conèixer i practicar les principals tècniques de PNL

Continguts:

• Definició i breu història de la PNL
• Les pressuposicions en PNL
• La comunicació
• La importància dels nostres sentits
• El metamodel del llenguatge
• El calibratge en la comunicació interpersonal
• Les creences
• Eines de la PNL