PNL nivell 2 – 2020

Durada: 16 hores
Dates:  9, 16, 23 i 30 de juny del 2020
Horari: 09.30 a 13.30h.
Docent: Francesc Sedó
Ubicació: Aquesta formació es portarà a terme a través de la plataforma ZOOM

Inscripció: Oberta.


 

 

La Programació Neurolingüística va ser creada en la dècada dels anys 60 del segle passat per Richard Bandler i John Grinder. Partien d’una sèrie de pressuposicions que al llarg d’aquesta formació anirem treballant.
Algunes d’elles són:
• El mapa no és el territori
• Les paraules i els pensaments tenen poder
• Totes les conductes tenen en el seu inici una intenció positiva
• No podem deixar de comunicar

Per tant, la PNL ens fa reflexionar, entre altres coses, sobre com actuem, com prenem les decisions a partir de les creences, com ens relacionem i ens comuniquem entre nosaltres i amb els altres, i com recollim la informació de l’entorn. Les habilitats i competències que podem desenvolupar a partir del seu estudi i de l’aplicació de les seves tècniques ens ajudaran a entendre’ns millor i a entendre millor als altres.

Objectius:

• Aprendre a identificar els processos de pensament i comunicació propis i dels altres.
• Identificar els diversos sistemes representatius de recollida d’informació i la seva
aplicació amb la relació amb l’entorn.
• Reflexionar sobre les creences i cercar eines per a que les creences limitants entrin en
crisi.
• Conèixer i practicar les principals tècniques de PNL

Continguts:

 • Introducció a la PNL
  • Origen i funcionament
  • Les pressuposicions
 • La comunicació intrapersonal
  • Comunicació amb un/a mateix/a
  • El metamodel del llenguatge
  • El calibratge en la comunicació interpersonal
 • Les creences
  • Mapes mentals i distorsions cognitives
  • Identificació i canvi de creences
 • La comunicació interpersonal
  • Metamodel del llenguatge
  • Els canals de comunicació
  • Les metàfores
  • L’escolta i el calibratge

Els continguts es repartiran en 4 mòduls:
MÒDUL 1: Introducció a la PNL
• Orígens de la PNL
• Com funciona la PNL
• Les pressuposicions i el seu significat

MÒDUL 2: La comunicació intrapersonal
• Com em comunico amb mi mateix/a?
• Els nivells lògics
• Els objectius
• Recursos per a establir un pla d’acció

MÒDUL 3: Les creences
• Els mapes mentals i les distorsions cognitives
• Identificació de creences limitants i potenciadores
• El canvi de les creences limitants

MÒDUL 4: La comunicació interpersonal
• El calibratge i l’escolta
• El metamodel del llenguatge
• Els canals de comunicació
• Les metàfores