PNL 1 – Girona – 2019

Durada: 16 hores
Dates:  14, 17, 21 i 24 d’octubre del 2019
Horari: De 10.00 a 14.00h
Docent: Toni Bardera
Ubicació: La Maret. C/ Sant Roc, 2. 17190 Salt

Inscripció: Tancada.


Descripció del curs:

La forma de comunicar-nos amb les altres persones i amb nosaltres mateixos/es determina fortament les nostres relacions, els objectius personals i el grau d’èxit a l’hora d’assolir-los. La PNL estudia la relació entre el llenguatge i el nostre comportament quotidià i com la programació comunicativa personal condiciona la nostra vida.

Aquest curs aporta els coneixements fonamentals per familiaritzar-se amb la PNL i els seus principals àmbits d’actuació. També facilita els exercicis pràctics necessaris per a poder aplicar els fonaments teòrics exposats en cada apartat.

El curs s’organitza en 5 blocs temàtics: introducció al conflicte, situacions generadores
de conflicte, prevenció de conflictes, gestió de conflictes i anàlisi de tres casos pràctics.

Dins de cada bloc temàtic, es realitzen diferents activitats pràctiques per tal que els participants puguin veure la utilitat de les diferents estratègies que es treballen durant tot el curs i que les puguin extrapolar a l’aula i/o escola de l’alumne amb comportament difícil.

Continguts del curs:

I- INTRODUCCIÓ
1. Els orígens de la programació neurolingüística (PNL)
2. La PNL i els seus pressupòsits
3. La meva configuració de la realitat: el mapa mental

II- PNL i COMUNICACIÓ
4. El llenguatge ens defineix: comunicació interna i comunicació externa
5. La percepció sensorial: les claus d’accés i el calibratge

III- PNL I PENSAMENT DIRIGIT
6. Definició i especificació d’objectius
7. Gestió dels estats interns: reprogramació de records

IV- AMPLIANT LES FRONTERES
8. Creences limitadores i creences de creixement
9. Fal·làcies i pensaments limitadors
10. La ignorància il·lustrada recollida en refranys i dites populars
11. La formació de l’escala de valors personal