Pràctiques Restauratives nivell 2 – BCN – 2020

Durada: 15 hores
Dates: 16, 17 i 18 de juny
Horari: De 9.30h a 14.30h
Docent: Àgueda del Castillo
Ubicació: seu Gentis carrer Vilardell, 29. Barcelona

Inscripció: Oberta.


Descripció del curs:

Formació en Pràctiques Restauratives Nivell II : “Reforçant la pràctica i implementació de les pràctiques restauratives com a habilitats socioeducatives de prevenció i gestió dels conflictes en els Centres”
Per a qui són les Pràctiques Restauratives Nivell II en els centres? Aquesta proposta s’ha orientat al desenvolupament d’uns processos vivencials i pràctics que permetin als participants, adquirir molta pràctica en quant a la comprensió, disseny i intervenció davant d’incidents i conflictes que es puguin presentar a les relacions en el lloc de treball amb situacions reals. L’aplicació d’aquest Nivell II de les pràctiques restauratives contribueix a:
*Reduir el conflicte, la violència i l’assetjament.
*Crear un sentit de comunitat i desenvolupar el capital humà de manera integral. Implementant de manera efectiva les Pràctiques Restauratives en el lloc de treball.
*Fomentar el lideratge efectiu.
*Construir espais propicis per a relacions interpersonals i grupals positives, millorant l’ambient laboral.
*Reparar el mal i restaurar les relacions.
* El conflicte i la comunicació des de la perspectiva de la Comunicació no Violenta. Per a una gestió transformadora.

Objectius de les pràctiques restauratives:

Mòdul 1: Continuació pràctica de les Pràctiques Restauratives aplicades en el Centre: Promovent i implementant cercles restauratius i reunions restauratives a casos reals en el Centre. (5 hores).
Mòdul 2: L’enfocament restauratiu com a resposta davant el conflicte. Sancions i possibles respostes restauratives. Comunicació no violenta (5 hores).
Mòdul 3: Implementant i facilitant reunions del grup familiar en el centre (5 hores).

Curs recomanat per a:  professionals de l’Acció Social, centres residencials, centres d’acollida, mestres i professors.

Competències:  Autonomia i iniciativa  /  Identificació i coneixement del lloc de treball  /  Gestió de les emocions  /  Adaptabilitat  / Comunicació sòciolingüística