Relacions empresarials en clau de competències – 2019

Durada: 15 hores
Dates:  8, 15 i 22 de maig 
Horari: De 10.00h a 15.00h
Docent: Marta Zaragoza
Ubicació: Gentis Vilardell. C/ Vilardell, 29, Entresòl 2ª / 08014 Barcelona

Inscripció: Tancada.


Objectius del curs:

Els objectius directes són:
• Oferir les coordenades d’un marc teòric i metodològic d’estratègies d’intermediació i de relació estratègica amb l’empresa.

• Alinear les diferents metodologies, mètodes, capacitats i recursos utilitzats en les diferents àrees de treball del dispositiu d’orientació i inserció laboral basades en el Model d’intermediació en clau de competències (orientació, formació, inserció i prospecció o relació estratègica amb l’empresa).

• Oferir recomanacions per la millora del Model d’intermediació en clau de competències (orientació, formació, inserció, i prospecció) i pel disseny d’accions que responguin a les necessitats de les empreses.

Els objectius indirectes són:
• Identificar els elements clau per a la transferència metodològica a les necessitats i mètodes (circuïts i recursos) i procediments de l’entitat.

• Identificar les competències clau dels/de les professionals per assolir l’òptim acompliment de les funcions com a tècnic/a.

• Promoure el Model de gestió de l’equip humà en clau de competències entre les organitzacions am les que es té o es vol tenir una relació estratègica així com aquelles polítiques organitzatives que permeten una major racionalització dels recursos tangibles i intangibles i de millora del capital competencial de l’equip humà, amb un impacte positiu al seu entorn.

• Afavorir la coordinació i dinamització de les relacions entre els agents econòmics través de la col·laboració publico-privada.