Seguretat i higiene alimentària en obradors

Durada:    4 hores
Dates:        21 i 28 d’abril de 2016
Horari:      de 15.30h a 17.30h
Docent:      Ariadna Tortosa
Ubicació:   Mas Bes (Salitja)

Inscripció: Matrícula tancada


Descripció del curs:

Curs destinat a conèixer i aplicar les mesures d’higiene necessàries per a assegurar la qualitat dels productes de l’obrador i conèixer els mètodes, mesures de control i l’aplicació de la normativa de seguretat alimentària.

Curs recomanat per a:  Totes aquelles persones d’obradors que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.

Competències:  Identificació i coneixement del lloc de treball  /  Organització de la pròpia feina  /  Responsabilitat