Selecció de personal per competències – 2020

Durada: 15 hores
Dates:  5, 10, 12, 17 i 26 de juny del 2020
Horari: De 9.30 a 12.30h.
Docent: Anna Flo
Ubicació: Aquesta formació s’impartirà a través de la plataforma ZOOM

Inscripció: Oberta.


Objectius del curs:

1) Conèixer les bases i el procediment d’implementació del model de Selecció per
competències a l’empresa.

2) Conèixer i entrenar la metodologia de Selecció de persones per competències,
per tal de poder implementar-lo:
* Conèixer i practicar la definició de perfils competencials i ofertes laborals.
* Conèixer i practicar la metodologia de l’Assessment Center a través del
disseny de proves i la definició de la mètrica i barems.
* Conèixer i entrenar l’entrevista per competències mitjançant
l’experimentació i el disseny.

Continguts del curs:

SESSIÓ 1
-Per què la Gestió per competències a l’empresa?
-El procés de Selecció per competències:
Part 1 (els previs al procés de selecció):
* Aprendre a definir Perfils Competencials dels llocs de treball. El Taller
DACUM i l’entrevista
* Pràctica: Taller DACUM per definir funcions, tasques i competències
d’un perfil professional

SESSIÓ 2.
-El procés de Selecció per competències:

Part 2 (la preselecció):
* L’elaboració de l’oferta de feina per competències
* La fase de reclutament, la recepció de candidatures i la preselecció
* Pràctica: Anàlisi del CV per competències

Part 3 (la selecció – Assessment Center):
* Què és un Assessment Center (AC). El disseny i la implementació d’un AC
* Pràctica: experimentació en primera persona d’una prova d’AC
* Pràctica: inici del disseny de tres proves (role playing, dinàmica grupal i
qüestionari amb situacions crítiques)

SESSIÓ 3.
-El procés de Selecció per competències:
Continuació Part 3 (la selecció – Assessment Center):
* Finalització del disseny de les proves, posada en comú i valoració

Part 4 (la selecció – L’entrevista per competències):
*El disseny i la implementació de l’entrevista per competències
*Pràctica: disseny d’una entrevista per competències

-La fase de la tria final