Suport comunitari a persones amb trastorn mental greu

Durada:    10 hores
Dates:        4, 11, 18 i 25 de Maig de 2016
Horari:      de 15.30h a 18h
Docent:      Equip Xarxa Salut Mental: Montse Garcia (psiquiatra), Eduard Palomer (psicòleg), Lola Serna (treballadora social), Sònia Fortià (auxiliar psiquiàtrica) i Jordi Vinyals, auxiliar psiquiàtric.
Ubicació:   Girona, aula de formació C/Garrotxa.

Inscripció: Curs Finalitzat


Descripció del curs:

Curs teòric-pràctic basat en casos pràctics aportats pels participants al curs relacionats amb la matèria exposada.

Els objectius principals són:

  • Transtorn mental greu: concepte, diagnòstics, característiques. Abordatge des de la Xarxa de Salut Mental. Tractament psicosocial i farmacològic. Atenció en situacions de crisi.
  • Rehabilitació psicosocial de les persones que pateixen un trastorn mental greu. Àrees de treball. Avaluació i Pla individual de rehabilitació.
  • Aspectes socials i legals del trastorn mental greu. Problemàtica social, àrees d’intervenció i recursos. Mesures de protecció legal. Suport a l’autonomia a la llar.
  • Suport en el domicili. Pis amb suport. Recuperació d’habilitats i capacitats. Personalització: individualitzar, intimitat i autoestima. Socialització: conviure companys de pis i reconstrucció de la xarxa social. Àrees de treball: tasques de la llar, gestió econòmica, hàbits saludables (cura de la salut, alimentació, son, exercici, etc.), autocura, integració comunitària…

Curs exclusiu:  professionals d’Integració Social del Servei de Suport a l’Autonomia i pisos Pont.

Competències:  Comunicació sòciolingüística  /  Gestió de les emocions  /  Responsabilitat  /  Identificació i coneixement del lloc de feina.