Suport Conductual Positiu (Nivell 1) Segona edició

Durada: 15 hores
Dates:  6, 8, 13, 15, 20 d’Abril
Horari: De 10h a 13h
Docent: Isabel Chávez
Plataforma: Zoom

Inscripció: Oberta.


Objectius del curs:

Es tracta d’un curs teòric-pràctic de 15 hores de duració adreçat a professionals de l’àmbit de la integració social i personal educatiu per ajudar-los a ENTENDRE, PREVENIR i GESTIONAR des d’una perspectiva de suport conductual positiu els comportaments disruptius que poden aparèixer dins d l’àmbit educatiu amb infants i joves que presenten comportament difícil.

Continguts del curs:

  • Introducció als comportaments disruptius
  • Situacions generadores de comportaments disruptius
  • Com podem prevenir els comportaments disruptius?
  • Com podem gestionar els comportaments disruptius?

Dins de cada bloc temàtic, es realitzen diferents activitats pràctiques per tal de que els participants puguin veure la utilitat de les diferents estratègies que es treballen durant tot el curs i que les puguin extrapolar al centre de treball.