Teràpia breu des d’una perspectiva sistèmica

Dades del curs

Dates: 
Horari: De H a H
Durada: h
Docent: 
Plataforma: Zoom
Matricula: Aviat noves dates!

Descripció del curs:

Objetiu General:

Objectius específics:

Continguts del Curs: