Transferència de la formació – 2019

Durada: 10 hores
Dates:  25 i 26 de febrer
Horari: 12.30h a 18h
Docent: Anna Ciraso
Ubicació: Gentis Vilardell

Inscripció: Tancada


Descripció del curs:

a. Models d’avaluació de la formació contínua. Encara que l’interès central sigui la transferència, aquesta no es pot entendre ni avaluar separadament d’altres nivells de la formació (satisfacció, coherència pedagògica i aprenentatge). Per aquesta raó, és convenient disposar d’un marc conceptual que permeti plantejar un sistema d’avaluació comprensiu.
b. Estratègies d’avaluació de la transferència. Es presentaran els dos principals enfocaments per avaluar aquest nivell de la formació i les tècniques i instruments aplicables.
c. Disseny i validació d’instruments d’avaluació. Es treballaran aspectes com l’elecció de diferents instruments, la selecció del tipus d’ítems, el disseny d’ítems, els processos de validació i la fiabilitat, i el procés d’aplicació d’una prova pilot.


Curs recomanat per a:
  Professionals de formació interna i RRHH.